top of page

Over het project

 

Het JustRES-project wordt gekenmerkt door een gezamenlijke aanpak van dataverzameling en -analyse, en het gezamenlijk inzetten van opgedane kennis. Het project is een samenwerking van Provincie Overijssel, Pure Energie, Natuur & Milieu Overijssel, Hogeschool Saxion en Wageningen University & Research. Het project is gefinancierd door NWO (MARET programma) en door eigen bijdragen van alle bovengenoemde partners . In deze samenwerking maken we gebruik van elkaars kennis, netwerk en organisatorische capaciteit om een rechtvaardige energietransitie te onderzoeken. Door middel van bijvoorbeeld studentopdrachten en deliberatieve sessies geven we vorm aan deze samenwerking. 

We onderscheiden grofweg drie fasen in dit project:

 

 

 

 

 

 

 

 

In fase 1:

De eerste fase draait om ontdekken: we komen regelmatig (digitaal) samen om het project vorm te geven. Hier starten we met het maken van een interactieve kaart die (on)rechtvaardigheden over hernieuwbare energie en ruimtegebruik duidelijk moeten maken. De kaart zal worden gebruikt in deliberatieve sessies met inwoners van Overijssel, en zal openbaar beschikbaar worden. Het resultaat van deze fase is een eerste raamwerk om sociaal-ruimtelijke rechtvaardigheid te analyseren. 

 

In fase 2:

Fase 2 kenmerkt zich door ontwikkelen: we werken het raamwerk over sociaal-ruimtelijke rechtvaardigheid verder uit. Dit raamwerk toetsen we in (bestaande) energie-initiatieven in Overijssel, door middel van interviews en observaties. Dit zal ertoe leiden dat we zowel wetenschappelijk een beter begrip krijgen van sociaal-ruimtelijke rechtvaardigheid in energie, en dat kennis beter toepasbaar wordt voor de praktijk van Overijssel. Resultaten presenteren we hier op de website en in een kleinschalige conferentie. 

 

In fase 3:

Fase 3 gaat over experimenteren. Op basis van de opgedane kennis in de eerdere fases ontwerpen we bestuursregelingen (governance arrangements) die bijdragen aan sociaal-ruimtelijke rechtvaardigheid in regionale energiestrategieën. De nadruk ligt hierbij op de rechtvaardigheid van verschillende vormen van lokaal eigendom. Kennis hierover delen we zoveel mogelijk: via deze website, via de consortiumpartners en met een videotutorial. 

On%20a%20night%20hike%20with%20good%20fr
Step%20up_edited.jpg

Ontdekken

Ontwikkelen

Building%20on%20his%20national%20bestsel

Experimenteren

bottom of page